Category: បាលីទូទៅ

Page 1/7

បាលីទូទៅ

ភាសាបាលីប្រៀបដូចជាតួដើមរបស់ដើមឈើ

វេយ្យាករណ៍បាលី

ពន្យល់ បចតិ យ៉ាងពិស្តារ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ បាលីសមាទានសីល ៥

ភាណវារៈ

ប្រវត្តិ​ នមោ និង ប្រែលោតប្រយោគ

វេយ្យាករណ៍បាលី

ស្វែងយល់អក្សរ ស្រៈ ព្យញ្ជនៈ​ ស័ព្ទ បទ ក្នុងភាសាបាលី

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ បាលីលើកសត្តាហៈ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ បាលីសម្តែងអាបត្តិ

វេយ្យាករណ៍បាលី

អាទេសៈ និង វិការៈ ផ្សេងគ្នា​ដូចម្តេច?

បាលីទូទៅ

កើតរឿងធំហើយ ប្រែបាលីជាខ្មែរ មាន “ជា” ២ ដង

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ ឱវាទបាតិមោក្ខ ថ្ងៃមាឃបូជា

បាលីទូទៅ

ហេតុអ្វីបានជាកូនអ្នកស្រុកដែលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវសិក្សាបរិយត្តិធម៌?

បាលីទូទៅ

ប្រវត្តិភាសាបាលី និង ការសិក្សាភាសាបាលី

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយអត្ថ អភិធម្មត្ថវិភាវិនី គន្ថារម្ភកថា

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយព្យញ្ជនៈ អភិធម្មត្ថវិភាវិនី គន្ថារម្ភកថា

បាលីទូទៅ

ប្រែលោតប្រយោគ អភិធម្មត្ថវិភាវិនី គន្ថារម្ភកថា

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយព្យញ្ជនៈ អារម្ភកថា កង្ខាវិតរណី

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយអត្ថ អារម្ភកថា កង្ខាវិតរណី

បាលីទូទៅ

ប្រែលោតប្រយោគ អារម្ភកថា កង្ខាវិតរណី

បាលីទូទៅ

ប្រែលោតប្រយោគ គាថាវិសុទ្ធិមគ្គ និង វែកញែកគាថា

បាលីទូទៅ

ប្រែលោត​ប្រយោគ នមោ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ជយបរិត្តគាថា

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7
  • Next →