Category: បាលីទូទៅ

Page 1/7

បាលីទូទៅ

កើតរឿងធំហើយ ប្រែបាលីជាខ្មែរ មាន ជា ២ ដង

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ ឱវាទបាតិមោក្ខ ថ្ងៃមាឃបូជា

បាលីទូទៅ

ហេតុអ្វីបានជាកូនអ្នកស្រុកដែលបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវសិក្សាបរិយត្តិធម៌?

បាលីទូទៅ

ប្រវត្តិភាសាបាលី និង ការសិក្សាភាសាបាលី

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយអត្ថ អភិធម្មត្ថវិភាវិនី គន្ថារម្ភកថា

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយព្យញ្ជនៈ អភិធម្មត្ថវិភាវិនី គន្ថារម្ភកថា

បាលីទូទៅ

ប្រែលោតប្រយោគ អភិធម្មត្ថវិភាវិនី គន្ថារម្ភកថា

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយព្យញ្ជនៈ អារម្ភកថា កង្ខាវិតរណី

បាលីទូទៅ

ប្រែដោយអត្ថ អារម្ភកថា កង្ខាវិតរណី

បាលីទូទៅ

ប្រែលោតប្រយោគ អារម្ភកថា កង្ខាវិតរណី

បាលីទូទៅ

ប្រែលោតប្រយោគ គាថាវិសុទ្ធិមគ្គ និង វែកញែកគាថា

បាលីទូទៅ

ប្រែលោត​ប្រយោគ នមោ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ជយបរិត្តគាថា

កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា

តើបារាំងដណ្តើមយកទឹកដីពីសៀមដោយរបៀបណា?

បាលីទូទៅ

ប្រទេសខ្ញុំ មរណៈខ្ញុំ មម រដ្ឋំ,មម មរណំ

វិធីតែងបាលី

តែងបាលីតាមវិញ្ញាសាប្រឡងរើសគ្រូពុទ្ធិកៈកម្រិតឧត្តម

វិធីតែងបាលី

គណិតវិទ្យាបែបបាលី

បាលីទូទៅ

វិគ្រោះសព្ទបាលីផ្សេង ៗ

បាលីទូទៅ

ប្រយោគបែបក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា ២០ ប្រយោគ

បាលីទូទៅ

ប្រែសំនួនបាលី ១

បាលីទូទៅ

សព្ទបាលីសម័យនិយម ១

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 7
  • Next →