ត្រីទន្លេសាបសម្បូរ..យួនលួច

tonlesap_fish

ត្រីទឹកសាប នៅបឹងទន្លេសាបរបស់ខ្មែរ អាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជន​ខ្មែរទូទាំងនគរបានដោយមិនបាច់នាំចូលត្រីពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃឡើយ ប្រសិនបើមានការបង្ក្រាបការនេសាទខុសច្បាប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចទៅលើពួកយួនដែលតែងតែប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដើម្បីនេសាទកូនត្រីតូចៗរាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃៗដឹកយកទៅស្រុកយួនដើម្បីធ្វើជាចំណីត្រីឆ្តោរ ដែលយួនបានចិញ្ចឹមនៅតាមព្រំដែនខ្មែរយួន ។
បញ្ជាក់កូនត្រីរាប់រយតោនត្រូវបានយួននេសាទពីបឹងទន្លេសាបរបស់ខ្មែរយកទៅផ្គត់ផ្គង់ការចិញ្ចឹមត្រីឆ្តោរនៅប្រទេសយួន ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.