ប្តីមានស្រីមិនសប្បាយចិត្ត

kimsokhafamily

គ្មានប្រពន្ធ គ្មានកូនណាដែលសប្បាយចិត្តនៅពេលឃើញប្ដី ឫឪពុករបស់ខ្លួនមានស្រីនោះទេ តែភរិយា និងកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាបង្ហាញទឹកមុខរីករាយពោរពេញដោយសុភមង្គល នេះសបញ្ជាក់ថា លោកកឹមសុខាគ្មានស្រីទេ! !

ដោយ Sopheap Chan

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.