យួនទន្ទ្រានដីស្រុកចន្ទ្រា

chanthrea

រឿងថ្មីៗ ពលរដ្ឋម្ចាស់ដី ត្រូវយួនឈ្លានពានទន្ទ្រានយក នៅស្រុកចន្ទ្រា ស្វាយរៀង។ ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅតែធ្វើមិនដឹងមិនឮ? តើមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជានរណា?

ដោយ ម៉ែន ណាត

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.