loading...

គោលសម្ពន្ធ ៤​ ៖ ចតុត្ថី ចុះក្នុងអត្ថ ៤ យ៉ាង

សម្ពន្ធចូលបទនាម និង បទកិរិយា

១.ដល់ ហៅថា សម្បទាន ។ សម្ពន្ធចូលបទកិរិយា ។

២.ដើម្បី ហៅថា សម្បទាន ។ សម្ពន្ធចូលបទកិរិយា ។

loading...

៣.សម្រាប់ ហៅថា សម្បទាន ។ សម្ពន្ធចូលបទនាម  ឧ. សង្ឃស្ស ភត្តំ ភត្ត សម្រាប់សង្ឃ  កឋិនស្ស ទុស្សំ សំពត់ សម្រាប់កឋិន ។

៤.ចំពោះ ហៅថា សម្បទាន ។ សម្ពន្ធចូលបទកិរិយា ។

ពុទ្ធភាសិត

បញ្ញា លោកស្មិ បជ្ជោតោ.

ប្រាជ្ញាចាត់ជាពន្លឺ ក្នុងសង្គម ។

loading...

 

 

Facebook Comments

loading...