សរុបសេចក្តីបរាភវសូត្រស្តីពីហេតុនៃសេចក្តីវិនាស ១២ យ៉ាង

សរុបសេចក្តីបរាភវសូត្រ

ហេតុនៃសេចក្តីវិនាស ១២ យ៉ាង

១)ស្អប់ធម៌ ។

២)ស្រឡាញ់អសប្បុរស ។

៣)ប៉ិនដេក ប៉ិនជជែក មិនក្រវើនក្រតើន ខ្ជិលច្រអូស និង ប៉ិនខឹង ។

៤)មិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែលចាស់ជរា ។

៥)បោកបញ្ឆោតព្រាហ្មណ៍ សមណៈ ឬ វនិព្វក ។

៦)បរិភោគភោជនឆ្ងាញ់ម្នាក់ឯង ។

៧)មើលងាយញាតិរបស់ខ្លួន ។

៨)អ្នកញៀនស្រី ស្រា ល្បែង បំផ្លាញទ្រព្យដែលខ្លួនរកបាន ។

៩)មិនស្កប់នឹងភរិយាខ្លួន ។

១០)បុរសមានវ័យចាស់យកស្រីក្រមុំធ្វើជាភរិយា ។

១១)តែងតាំងស្រ្តីឬបុរសជាមនុស្សប្រមឹកនិងខ្ជះខ្ជាយក្នុងតំណែងធំ ។

១២)មានភោគៈតិចមហិច្ឆតាធំកើតក្នុងត្រកូលអ្នកស្រែតែប្រាថ្នារាជសម្បត្តិ ។

loading…

សំនួនប្រែ ដោយព្រះមហាភិរម្យ មហា ៨ ប្រយោគ ។

Facebook Comments