ប្រវត្តិសាស្រ្ត

តាមាសដំណាលប្រាប់រឿងហេតុស្រុកយើង (១)

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ស្ដេចសៀមទិញទឹកចិត្តសម្ដេច ព្រះឧទ័យរាជាធិរាជដោយប្រាក់ ១ ពាន់រៀល និង ​ស្រូវ ១ រទេះ

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ស្ដេចយ៉ាឡុងទិញទឹកចិត្តសម្ដេចព្រះឧទ័យរាជាធិរាជដោយប្រាក់ ៣៥៧ ណែន និង ស្រូវ ២ ម៉ឺនថាំង

កំណត់ត្រាសៀមរឿងខ្មែរ

ស្ដេចសៀម រជ្ជកាលទី ៤ ទ្រង់​បញ្ជាឲ្យរុះរើប្រាសាទតាព្រហ្ម

បាលីទូទៅ

ភាសាបាលីប្រៀបដូចជាតួដើមរបស់ដើមឈើ

សម្ពន្ធទីបនី

វាក្យសម្ពន្ធ ៖ បទគុណនាម

ពង្សាវតារក្រុងស្រីអយុធ្យា

ព្រះត្រៃបិដកប្រតិស្ថាននៅក្នុងប្រទេស ៥

វេយ្យាករណ៍បាលី

ពន្យល់ បចតិ យ៉ាងពិស្តារ

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ បាលីសមាទានសីល ៥

សម្ពន្ធទីបនី

សត្តមីវិភត្តិចុះក្នុងអត្ថ ១០ យ៉ាង

និទាន

ប្រវត្តិ មោរបរិត្ត ៖ ឧទេតយញ្ចក្ខុមា

ក្បួនប្រែបាលី

ការប្រែកិរិយាអាខ្យាត វត្តមានាវិភត្តិ

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យអ្នកតែងគម្ពីរអភិធម្មត្ថសង្គហៈជាអ្នកណា?

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៦ ៖ ឆដ្ឋីវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

ភាណវារៈ

ប្រវត្តិ​ នមោ និង ប្រែលោតប្រយោគ

វេយ្យាករណ៍បាលី

ស្វែងយល់អក្សរ ស្រៈ ព្យញ្ជនៈ​ ស័ព្ទ បទ ក្នុងភាសាបាលី

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៥ ៖ បញ្ចមីវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថ ៣ យ៉ាង

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៤​ ៖ ចតុត្ថី ចុះក្នុងអត្ថ ៤ យ៉ាង

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ បាលីលើកសត្តាហៈ

សម្ពន្ធទីបនី

គោលសម្ពន្ធ ៣ ៖ តតិយាវិភត្តិ ចុះ ក្នុងអត្ថ ៦ យ៉ាង

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ បាលីសម្តែងអាបត្តិ

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 27
  • Next →