និទាន

ព្រះអាទិត្យចង់រៀបការ តែត្រូវបាន ប្រឆាំងដោយពួកកង្កែប

ក្បួនប្រែបាលី

ប្រែលោតប្រយោគ គាថាកង្កែប​ក្នុងអណ្តូង

ក្បួនប្រែបាលី

វិធីសង្កេតប្រយោគ ក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា មុនចាប់ផ្តើមប្រែ

និទាន

រៀនមន្តប្រោសសត្វខ្លា តែមិនរៀនគាថា​ការពារខ្លួនឯង

ក្បួនប្រែបាលី

វិធីប្រែ ឥតិ និង ឈ្មោះសម្ពន្ធ

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ប្រវត្តិអាល់ប៉ឺតអាញស្តាញនិងស្នាដៃ ភាគ ១

សម្ពន្ធទីបនី

សម្ពន្ធមាលា ពន្យល់មិន​អស់​សេចក្តីរឿងវិសេសលាភី និង សរូប

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

សង្ខេប ប្រវត្តិ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់

ព័ត៌មាន

មិននឹកស្មានថា យើងរាប់ពុទ្ធសករាជ​ខុសរហូតដល់ ៦០ ឆ្នាំ

ព័ត៌មាន

ព្រះពុទ្ធសាសនាបានទទួលពាន រង្វាន់ជាសាសនាល្អបំផុតក្នុងលោក

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ទំនាក់ទំនងព្រហ្មញ្ញសាសនា និង ព្រះពុទ្ធសាសនា

ឆន្ទបាលី

គាថាសំពះម៉ែឪ សុំសិរីសួស្តី

បាលីទូទៅ

កើតរឿងធំហើយ ប្រែបាលីជាខ្មែរ មាន ជា ២ ដង

ភាណវារៈ

ប្រែលោតប្រយោគ ៖ ឱវាទបាតិមោក្ខ ថ្ងៃមាឃបូជា

ធម្មបរិយាយ

ខ្លឹមសារសំខាន់នៃថ្ងៃមាឃបូជា

ឆន្ទបាលី

តែងឆន្ទបាលីថ្ងៃ​ ១៤ កុម្ភៈ

និទាន

នាងបដាចារ​ជានរណា? ហេតុអ្វីក៏ជីវិតនាងកំសត់ម្លេះ?

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ ជាមហាប្រាជ្ញ ដែលខ្មែរ​គួរស្គាល់

ព័ត៌មាន

ព្រះមហាថេរតាមលិន្ទ ព្រះរាជបុត្ររបស់ជយវរ្ម័ន ៧ និយាយអ្វី អ្នកបាលីគួរអាន

ធម្មបទដ្ឋកថា ១

ធម្មបទបង្កប់ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ? អ្នកបាលីគួរអាន

ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ ជានរណា? អ្នកបាលីគួរស្គាល់

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 26
  • Next →