ចង់ពូកែជេរ ឲ្យអានកំណាព្យនេះ

មីចោរត្រូវគ្រាប់ មីងាប់តៃហោង មីក្តិតប្រហោង មីប្លោងគ្រាប់មីន ។ មីពូជចង្រៃ មីចៃសង្តម អញជេរកំុយំ មីចោរឡានបុក ។ មីឆ្កែមុខក្រាស់ ខ្ពេីមណាស់មីយ៉ាប់ មីចោរងាប់ឆាប់ មីស្លាប់អត់ប្តី ។ មីមុខក្តិតស្វា មីចង្កាប៉ែល មីមាត់អាច់ឆ្កែ ពូជម៉ែមីថោក ។ មីថ្លេីមពាសមេឃ មីដេកស្រមុក មីកុកច្រវា មីផ្កាវល្លិ៍ផោម ។

Read more

ស្តាយមានច្រើនន័យ!

ស្តាយមានច្រើនន័យ ! ១: ស្តាយដែលគ្មានគូ ២: ស្តាយដែលមានគូ ៣: ស្តាយដែលកើតជាមនុស្សមិនពេញលក្ខណសម្បត្តិ ៤: ស្តាយដែលមិនអាចហៅពេលវេលាឲ្យវិលវិញ ៥: ស្តាយចំពោះទង្វើនិងសម្តីដែលជ្រុលហួស ៦: ស្តាយដែលមិនបានស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង ៧: ស្តាយដែលមិនបានសិក្សាធម៌ ៨: ស្តាយដែលមិនអាចជ្រើសរើសយកសុភមង្គលពិតបាន ៩: ស្តាយដែលមិនបានព្យាយាមរំលត់អវិជ្ជា ១០: ស្តាយដែលមិនបានរស់នៅតាមដែលខ្លួនចង់បាន ! ស្តាយ ស្តាយ

Read more

ស្រណោះខ្លួនឯង

កាលពី ៣០ ឆ្នាំមុនយាយទួតរបស់ខ្ញុំដុតនៅទីនេះ ! កាលពី ៥ ឆ្នាំមុនតារបស់ខ្ញុំដុតនៅទីនេះ ! ថ្ងៃនេះយាយរបស់ខ្ញុំដុតនៅទីនេះ ! តើខ្លួនរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវដុតនៅទីនេះ មែនឬ ? មិនបាច់ច្រណែនខ្ញុំទេ ព្រោះខ្ញុំគង់រលាយរូបក្នុងពេលណាមួួយ ។ មិនបាច់ចាប់កំហុសខ្ញុំទេ ព្រោះខ្ញុំមានកំហុសតាំងពីកើតមករហូតដល់ស្លាប់ ។ មិនបាច់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំទេ ព្រោះខ្ញុំគង់តែស្លាប់ដោយខានមិនបាន ។ មិនបាច់ខ្ពើមខ្ញុំទេ ព្រោះរូបខ្ញុំគង់តែក្លាយជាគម្រង់ក្នុងថ្ងៃណាមួយ ។

Read more

បក្សប្រជាជនហែករដ្ឋធម្មនុញ្ញ

ក្រដាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយសន្លឹកដែលកាន់ដោយបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ខាង ដោយបក្សប្រជាជនកម្ពុជាម្ខាង ឥឡូវនេះបានរហែកដាច់ពាក់កណ្តាលដោយសារសមាជិកសភាបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចចិត្តហែកនៅថ្ងៃនេះ ហើយបានប្រគល់ឲ្យទៅតុលាការទ្វេស្តង់ដារ ធ្វើការដោយភ្នែកម្ខាង ទាំងសង្ឃឹមថា នឹងឈ្នះតាមកលល្បិច ចាប់ចោរឲ្យចាប់មេ ។ លោក កឹម សុខា ជាមេដែលគេត្រូវការចាប់តាមកលល្បិចឈ្នះ ៗ ប៉ុន្តែទង្វើដែលគេត្រូវ ការចាប់នោះបានសម្រាតខោបក្សប្រជាជនខ្លួនឯងនៅកណ្តាលក្រសែភ្នែកជាតិ និង អន្តរជាតិ ។

Read more

ស្តេចអុកទល់ក្រឡា

  ស្តេចអុកទល់ក្រឡា នៅពេលដែលអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនមានការភ័យខ្លាចក្នុងការផ្តល់យោបល់ ឲ្យគំនិតនោះ ស្តេចអុកតែងតែប្រើប្រាស់ហិង្សានយោបាយសម្រេចកិច្ចការធំៗដោយអត្តនោម័តិ បុគ្គលខ្វះការពិចារណា ដែលធ្វើឲ្យនយោបាយរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមតែមិនចំណេញដល់ពលរដ្ឋទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនយោបាយឡុងចុង។ លើសពីនេះទៅទៀត នៅពេលដែលខ្វះទំនុកចិត្តក្នុងការស្តាប់ ការទទួលយកគំនិត និងការគោរពយោបល់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួន និងមិនបានធ្វើការវិភាគឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ព្រមទាំងការសម្រេចមួយដោយមិនបានផ្អែកលើផលវិជ្ជមាន និងផលអវិជ្ជមាននោះទេ បានឈានដល់អុកទល់ក្រឡា និង ប្រើប្រាស់អំណាចដោយរំលោភនូវអំណាចអ្នកដទៃ គឺ ចុងបញ្ចប់មហន្តរាយខ្លួនឯង និង អ្នកដទៃ ។ សេះដើរខុសក្រឡាក៏មិនខ្វល់ យកទូកមកដាក់អង្គទាំងមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមលេង។

Read more

កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៦

1969 – The US begins a secret bombing campaign against North Vietnamese forces on Cambodian soil. ឯកូនសត្តតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សហរដ្ឋំ កម្ពុជភូមិយំ ឧត្តរអណ្ណាមិកយោធានំ ឧបរិ បដិច្ឆន្នំ កិត្តិមាសនិប្បហារំ ទាតុមារភិ ។

Read more

យួនគាំទ្រការដកអភ័យឯកសិទ្ធិ

អណ្ណាមិកា, យេ កម្ពុជារដ្ឋេ វសន្តិ, កឹម សុខា ភវតោ អភយតុទ្ធរណំ បដិសុណន្តិ ។ យួនដែលរស់នៅប្រទេសខ្មែរគាំទ្រការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់លោក កឹម សុខា ។ តេ កិរ អណ្ណាមសមាគមស្ស ភាគិនោ ហោន្តិ, តេសំ អកម្ពោជិកតាយ កម្ពុជាកិច្ចស្ស អន្តរា ន អាគច្ឆេយ្យុំ

Read more

កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៥

1960 – Sihanouk’s father dies. Sihanouk becomes head of state. សដ្ឋយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សីហនុបិតុភូតោ រាជា កាលមកាសិ ។ សីហនុ រដ្ឋាធិបតិ អហោសិ ។ ឆ្នាំ 1960 – ព្រះរាជបិតាបានសោយព្រះទិវង្គត  ។ សម្តេចសីហនុបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋ

Read more

កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៤

  1955 – Sihanouk abdicates to pursue a political career. His father becomes king and Sihanouk becomes prime minister. បញ្ចបញ្ញាសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សីហនុរាជា  នយោបាយិកាជីវំ កប្បេតុំ  រជ្ជំ បជហិ

Read more

កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៣

1953 – Cambodia wins its independence from France. Under King Sihanouk, it becomes the Kingdom of Cambodia. តេបញ្ញាសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សីហនុរញ្ញា បរិហរិតំ កម្ពុជារដ្ឋំ បារាំងរដ្ឋស្មា ឯករជ្ជំ បដិលភិត្វា វររាជាណាចក្កមហោសិ

Read more

កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ២

  1945 – The Japanese occupation ends. បញ្ចចត្តាឡីសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ជប៉ុនរដ្ឋស្ស បរិគ្គហោ បរិយោនគតោ. ឆ្នាំ 1945 – ការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនបានបញ្ចប់ ។ 1946 – France re-imposes its protectorate. A new constitution

Read more

កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១

1863 – Cambodia becomes a protectorate of France. French colonial rule lasts for 90 years. តិសដ្ឋយុត្តរអដ្ឋសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ហិ កម្ពុជារដ្ឋំ បារាំងរដ្ឋស្ស អាណាធីនំ ជាតំ ។ បារាំងរដ្ឋាណានិគមស្ស សាសនំ  នវុតិវស្សានិ

Read more

គ្មានការផ្លាស់ប្តូរដោយសន្តិវិធីទេ

លោក ដាវីត ឆាន់ល័រ ប្រវត្តិវិទូអូស្ត្រាលី បានរៀបរាប់ពី ព្រឹត្តការណ៍ពិតដែលកើតមាននៅក្នុងស្រុក និងធ្វើការវាយ តម្លៃវាសនាអនាគតនៃប្រទេសខ្មែរ ដោយមិនផ្អែកទៅលើ ឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានយោបាយណាមួយឡើយ ។ នេះទើប ពិតជាប្រវត្តិវិទូដែលនិយាយពីការពិតខុសពីប្រវត្តិវិទូខ្លះ ដែលបំរើមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយខ្លះ ដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ។ ថ្មីៗនេះ ក្នុងសំភាសន៍ជាមួយ VOA លោកបានវាយតម្លៃ សភាពការណ៍ខ្មែរ ដែលទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរអ្នកកាន់អំណាចថា ទាល់តេែមានសង្គ្រាមទើបអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា

Read more

ហុតទឹកសំឡឹងកាក

ការឱ្យអំណោយហើយប្រាប់ឱ្យគេបោះឆ្នោតឱ្យ ខ្លួន ចាត់ជាអំពើសូកប៉ាន់  ឬ ទិញទឹកចិត្ត ដូច្នេះ សូមឱ្យ លោក ឱម យិនទៀង ប្រធានប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បើកគ្រាប់ភ្នែកមើល និង ស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់ ។ By On Davy

Read more

លោក រ៉ុង ឈុន ជាអ្នកប្រយុទ្ធ និង មានឧត្តមគតិជាតិនិយម!

ឧត្តមគតិលោក រ៉ុង ឈុន គឺជាផ្នែកមួយនៃឧត្តមគតិរបស់វីរជនកម្មករ ជា វិជ្ជា និងជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមអ្នកជាតិនិយម ជឿនលឿន ដែលមានបំណង ជួយលើកស្ទួយជីវភាព និងលក្ខខណ្ឌល្អ របស់កម្មករ, មន្រ្តីរាជការ, គ្រូបង្រៀន និងពលរដ្ឋទូទៅ។ កើតធំដឹងក្តីនៅស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល លោក រ៉ុង ឈុន ធ្លាប់ជា សាស្រ្តាចារ្យ បរិញ្ញាបត្រ គណិតវិទ្យា, ជាមន្រ្តីរាជការក្រសួងអប់រំ,

Read more

ជនពាលអន្យតិរ្ថិយ តែងមានខ្លួនឯងជាសត្រូវ

  ព្រះសិទ្ធត្ថកុមារពេល ទ្រង់បានប្រសូតយាង ៧ ជំហាន មានព្រះរាជបន្ទូលថា “យើងជាបុរសដ៏ប្រសើរជាងគេក្នុងលោក” ។ ពោលដោយសច្ចបារមី មិនមែនពោល ដោយសារកម្លាំងខាងក្រៅ ដូចមនុស្សឬ អ្នកនាំខ្លះក្នុងលោកិយនេះទេ ។ បទពិចារណា ឱ្យកើតបញ្ញា ឥឡូវស្ថានការណ៍នយោបាយនៅ កម្ពុជាឡើងកម្តៅដល់ថ្នាក់ម្នាក់ៗ ចង់ឆ្កួតលីលាហើយ ដោយសារ អំនួត ថា មានតែខ្លួនទេដែលខ្លាំងជាងគេ ។ ហេតុការណ៍ដែលកើតមាន

Read more

ព្រះរាជពិធីតាំងព្រះមហាប្រៀន

ថៃ : កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ឧសភា ២០១៦ សម្តេចព្រះបរមឱរសាធិរាជ ស្យាមមកុដរាជកុមារតំណាងព្រះមហាក្សត្រយាងចូលរួមព្រះរាជពិធីតាំងព្រះមហាប្រៀន ៩ ប្រយោគ និង ៦ ប្រយោគ ចំនួន ២៧៦ រូប នៅវត្តស្រីរតនសាស្តារាមក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ។ ព្រះរាជពិធីតាំងព្រះមហាប្រៀននេះចាត់ជាទំនៀមបដិបត្តិរាល់ឆ្នាំមុនដល់ថ្ងៃវិសាខបូជាមួយថ្ងៃ ។ សូមជម្រាបថា ឆ្នាំនេះ ព្រះមហា ៩ ប្រយោគ

Read more