វត្ត គឺ ​អ្វី

 កោ វិហារោ. វត្ត គឺ អ្វី ។ បព្វជិតា វិហរន្តិ ឯត្ថាតិ វិហារោ. វត្តជាលំនៅនៃបព្វជិត. និស្សរណត្ថាយ វា ទុក្ខអន្តកិរិយាយ វា សេដ្ឋត្តំ វជតីតិ បព្វជិតោ. អ្នកដែលទៅកាន់ភាពជាបុគ្គលប្រសើរបំផុតដោយការរលាស់ចេញចាកកាម ឬ ធ្វើទីបំផុតទុក្ខ ឈ្មោះថា​ បព្វជិត ។ តស្ស

Read more

ស្រីមុំបង្ហាញការពិត

ស្រី មុំ នាម កញ្ញា , យា​ កឹម សុខា នាម បុរិសស្ស ជារីតិ ចោទិតា ហោតិ, ពុធវារេ យថាភូតំ អត្តនោ កថាវត្ថុំ ទេសេសិ. កញ្ញា ស្រី មុំ ដែលគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោក កឹម សុខា បានចេញមកបង្ហាញការពិតនៅថ្ងៃពុធនេះ

Read more

តន្រ្តីករចាប៉ី

ប្រាជ្ញ ឈួន នាម វីណាវាទី  ត្រពាំងកក់គាមេ ច ខ្វាវនិគមេ ច ទ្រាំងជនបទេ ច តាកែវបទេសេ ច បដិវសតិ. តន្រ្តីករចាប៉ី ប្រាជ្ញ ឈួន រស់នៅភូមិត្រពាំងកក់ ឃុំខ្វាវ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ។ សោ សព្វទា អសីតិវស្សិកោ ហោតិ.

Read more

ជួងបែក គណ្ឌិ ភិជ្ជិ

ខឹម វាសនា​ នាម បុរិសស្ស គណ្ឌិ អត្ថិ. លោក ខឹម វាសនា​មានជួងមួយ ។ គណ្ឌិ ហិស្ស អតិវិយ បិយា ហោតិ មនាបា. មែនពិត គាត់ស្រឡាញ់ជួងនោះខ្លាំងណាស់ ។ អចិរាតីតេ បនស្ស គណ្ឌិ ភូមិយំ បតិត្វា ពហុធា

Read more

ជនបោកបញ្ឆោតរបស់បក្សជួង

  មោហចិត្តោ បុរិសោ, យោ ហិយ្យោ អត្តានំ ទហិតុំ បកាសេតិ, អជ្ជ លញ្ជិកោ ជាតោ. បុរសចិត្តមោហ៍ដែលប្រកាសដុតខ្លួនកាលពីម្សិលមិញបានក្លាយជាជនបោកបញ្ឆោតនៅថ្ងៃនេះ ។ លញ្ជិកា កិរ យេភុយ្យេន គណ្ឌិបក្ខឆាយាយ ហេដ្ឋា បដិសល្លីយន្តិ.   បានឭថា ជនបោកបញ្ឆោតភាគច្រើនជ្រកក្រោមផ្លាកបក្សជួង ។

Read more

ហ៊ុន សែន ឈ្លោះជាមួយប្រពន្ធ

រត្តិភាគេ កិរ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសោ  កឹម សុខា នាម បុរិសស្ស បជាបិយតាតិបាតំ អារព្ភ ភរិយាយ សទ្ធឹ កលហំ អកាសិ. បានឭថា កាលពីយប់មិញ លោក ហ៊ុន សែន បានឈ្លោះជាមួយនឹងភរិយារឿងបំបាក់​ប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក កឹម សុខា ។

Read more

គាំងបេះដូងខណៈបើកយន្តហោះ

សាឧឌីរដ្ឋេ កិរ អញ្ញតរោ អាកាសយានបាជកោ អន្តលិក្ខេ អាកាសយានំ បាជេន្តោ អផន្ទិតេន ហទយេន ខិប្បមេវ កាលមកាសិ. បានឭថា នៅប្រទេសសាឧឌី អ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ខណៈកំពុងបើកយន្តហោះនៅ​លើវេហាស៍បានគាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាម ។ អាកាសយានំ បន សោត្ថិនា អាកាសយានដ្ឋានំ ឱតរិ. ប៉ុន្តែយន្តហោះបានចុះចតកាន់អាកាសយានដ្ឋានដោយសុវត្ថិភាព ។ អាគតដ្ឋាន : Metro

Read more

គយព្រែកចាកជំរិតទារពន្ធហួសហេតុ

ព្រែកចាកសីមាសុង្កដ្ឋានេ កិរ សុង្កបុរិសា បសយ្ហ អតិមត្តំ សុង្កំ គណ្ហន្តិ. បានឭថា មន្រ្តីគយព្រំដែនព្រែកចាកជំរិតទារពន្ធហួសហេតុ ។ មនុស្សា ហិ តេហិ កតកម្មំ  វិគរហិត្វា “តេ ពហុជនហិតាយ ពហុជនសុខាយ សម្មា ចោទិតា ភវេយ្យុន្តិ អាហំសុ. មនុស្សម្នារិះគន់ទង្វើដែលមន្រ្តីទាំងនោះធ្វើហើយថា ពួកគេគួរត្រូវដាស់តឿន​ដោយប្រពៃ​ដើម្បី​ប្រយោជន៍សុខរបស់ពលរដ្ឋ  ។

Read more

បុរសចិត្តមោហ៍ចង់ដុតខ្លួនឯង

មោហចិត្តោ កិរ បុរិសោ បរស្ស បគុយ្ហវត្ថូនំ អនារោចនតាយ អត្តានំ ទហិតុំ បត្ថេតិ. បានឭមកថា បុរសចិត្តមោហ៍ចង់ដុតខ្លួនឯងព្រោះអ្នកដទៃមិនប្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួន ។ សោ បជាបក្ខស្ស សន្តិកា វេតនំ គណ្ហតិ មញ្ញេ. បុរសនោះទំនងជាទទួលប្រាក់ឈ្នួលពីបក្សប្រជាជន ។ តស្មា សោ អនោត្តប្បំ យំ វា

Read more

បុរសជាតិស៊ីរៀ ២ នាក់ ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក ៤ ឆ្នាំ

ស៊ីរៀរដ្ឋេ  ហិ វិនិច្ឆយាមច្ចា  អាឡាន់កើឌីទារកមរណំ អារព្ភ ទ្វិន្នំ បុរិសានំ  ទណ្ឌំ បណេត្វា  តេ ពន្ធនាគារេ ចតូនិ សំវច្ឆរានិ  ពន្ធាបេសុំ. ក៏ចៅក្រមប្រទេសស៊ីរៀបានកាត់ទោសបុរស ២ នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ ៤ ឆ្នាំ​ ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់របស់ក្មេងប្រុស អាឡាន់ កើឌី ។ តេ  នាវាយ

Read more

សេបៀប្រកាសរំលាយសភា

សុក្កវារេ ហិ​ អាគច្ឆន្តេ, Serbia រដ្ឋាធិបតិ រដ្ឋសភំ វិច្ឆិន្ទិត្វា បុន ឆន្ទទានំ អាណាបេតិ. កាលពីថ្ងៃសុក្រ ប្រធានាធិបតីសេបៀប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភា ហើយបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មី ។

Read more

បក្សប្រជាជនខ្លាចប្រជាបិ្រយភាពលោក កឹម សុខា

បជាបក្ខោ, យោ រដ្ឋាភិបាលោតិ សញ្ញាតោ,   កឹម សុខា នាម បជាបិយតោ ភាយិត្វា អកិត្តិមស្ស  កាតុំ សព្វេន សព្វំ វាយមតិ. បក្សប្រជាជនដែលគេស្គាល់ថាបក្សដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ព្រួយបារម្ភប្រជាប្រិយភាពរបស់​លោក កឹម សុខា ហើយព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះរបស់គាត់ បុព្វេ ហិ  បជាបក្ខេន បាតុកម្មំ រដ្ឋសភាយ

Read more

យោធាវៀតណាមមកគោរពសពប្តីម៉ែន សំអន

អណ្ណាមិកា​ ហិ យោធា,  យេ បជាបក្ខសហាយកា​ ហោន្តិ,  ម៉ែន សំអន នាម បាទបរិចារិកាយ សាមិកស្ស មតសរីរស្ស វន្ទនកិច្ចំ កាតុមាគមឹសុ ។ យោធាវៀតណាមដែលជាមិត្ររបស់បក្សប្រជាជន បានមកគំនាប់សពប្តីរបស់ជំទាវម៉ែន សំអន ។   តស្មឹ ខណេយេវ ហ៊ុន សែន នាម

Read more

យុគ 5G នឹងមកដល់

សព្វថ្ងៃ បណ្តាញទូរសព្ទច្រើនតែប្រើ 3G  និង 4G ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ រាប់តាំងពីឆ្នាំ​នេះ​ទៅ យុគ 5G នឹងលូនខ្លួនចូលមកសន្សឹម ៗ បម្រើល្បៀនតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​សម័យ​ថ្មីយ៉ាងអស្ចារ្យ បទបង្ហាញល្បឿន 5G របស់ក្រុមហ៊ុន  Qualcomm ក្នុងប្រទេសឯស្បាញ នៅឯ Mobile World Congress 2016  បង្ហាញថា 5G មានល្បឿនលឿនជាង

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៨ អំ ឥតិ និគ្គហីតំ.

៨ : ១០ អំ ឥតិ និគ្គហីតំ. *អំ ឥតិ ពិន្ទុ និគ្គហីតំ ហោតិ * ១) ប្រែរៀងសេចក្តី ដំលើ  គឺ អំ ឈ្មោះថា និគ្គហិត ។ ២) ប្រែថាលោតប្រយោគ ពិន្ទុ រីដំលើ អំ

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៧

   ៧ : ៩ វគ្គា បញ្ចបញ្ចសោ មន្តា. ១) ប្រែរៀងសេចក្តី ព្យញ្ជនៈតាមពួកនីមួយ ៗ ៥ តួ មាន ម​ ជាទីបំផុត ឈ្មោះថា​ វគ្គ ។ ២) ប្រែលោតប្រយោគ ព្យញ្ជនា រីព្យញ្ជនៈទ.  មន្តា ដែលមាន

Read more

ដើម្បីការពារទុច្ចរិត ពេលប្រឡង ត្រូវស្រាតចេញ

ភារតរដ្ឋស្ស ហិ រដ្ឋពិហារេ ឯកូនសដ្ឋយុត្តរសតាធិកសហស្សមត្តា យោធាបេក្ខា និវាសិតអន្តោវសនេហិ អជ្ឈោកាសេ ញាណភូមឹ វីមំសន្តិ ។ នៅរដ្ឋពិហារនៃប្រទេសឥណ្ឌា បេក្ខជនជាទាហានប្រមាណជា ១១៥៩ នាក់ប្រឡងកម្រិតប្រាជ្ញានៅកណ្តាលវាលដោយទាំងស្លៀកខោខ្លី ។ វីមំសនកាលេ កិរេតំ ទុច្ចរិតំ និវារេតុំ កតំ ហោតិ. បានឮថា​ ការធ្វើបែបនោះនៅពេលប្រឡង គឺ ធ្វើឡើងដើម្បីការពារទុច្ចរិត

Read more