ត្រីហែលបណ្តោយទឹកជាត្រីងាប់

ត្រីហែលបណ្តោយទឹកជាត្រីងាប់

ត្រីទន្លេមេគង្គបើកាលណាហែលបណ្តោយទឹកហើយនោះវាត្រូវតែងាប់ ឬពន្យាពេលនៃការងាប់ ដោយសារ ៖

ហែលបណ្តោយទឹកយូរៗទៅនោះ នៅថ្ងៃណាមួយ បើមិនជាប់មងប្រជានេសាទ ឬធ្លាក់ចូលក្នុងឧបករណ៍នេសាទណាមួយក៏គង់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រងាប់ដែរ។ ភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ ត្រីហែលបណ្តាយទឹកទន្លេមេគង្គ មុនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រត្រូវឆ្លងកាត់ទន្លេជ្រៃធំ និងក្អមសំណ ខេត្តកណ្តាល រួចធ្លាក់ទៅដែនទន្លេយួន ឆ្ពោះទៅដែនសមុទ្រយួន។

ដូចនេះដែរ ធ្វើជាត្រីត្រូវចេះហែលបញ្រ្ចាសទឹក ឬធ្វើជាមនុស្សត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវបើទោះជាផ្លូវនោះមិនត្រូវជាមួយបំណងប្រាថ្នាប្រធានរបស់ខ្លួនក៏ដោយ។

ត្រីទឹកសាបមិនអាចរស់នៅជាមួយសមុទ្របានទេ ឬផ្ទុយពីនេះ

kemley_death_news

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.