លោក ហ៊ុន សែន ចង់ទិញ អុំ សំអាត

v_h

លោក ហ៊ុន សែន ចង់ទិញ អុំ សំអាត
«—————–»
កូនប្រុសលោក ហ៊ុន សែន”ហ៊ុន ម៉ាណែត”
បានយកលុយរាប់មុឺនដុល្លារ ដើម្បីទៅទិញទឹកចិត្តកូនខ្មែរនៅអាមេរិក ក៏ដូចជាលោក អុំ សំអាត ដើម្បីកុំឲ្យធ្វើបាតុកម្ម សើរើរឿងព្រំដែន
ឬយកផែនទី(ត្រឹមត្រូវ)មកកម្ពុជា។ល។
“តែរឿងនេះត្រូវបរាជ័យ”

samath_1
អុំ សំអាត ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក៏ត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ទាំងបំពានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ.
អុំ សំអាត បើគេទិញមិនបាន នឹងត្រូវគេបង្ខំជា(សម្ងាត់)ដើម្បីឲ្យបកស្រាយជាសាធារណៈថា៖
ខ្លួនពិតជាមានកំហុស ចំពោះរឿងផែនទី ឬរឿងព្រំដែនមែន។មានតែផែនទីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះដែលត្រឹមត្រូវ។
ករណីនេះក៏ដូចលោក ហុង សុខហួរ ដែរ។
ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈថាខ្លួននិយាយខុស រឿងដែន សមុទ្រ រឿងកោះ ដែលយួនរំលោភយកជាដើម។
បញ្ហាបង្ខំឲ្យនិយាយទាំងអស់នេះ គឺដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋមើលមករដ្ឋាភិបាលថាអន់ពេក ឬអាក្រក់ពេក។តែតាមការពិតគឺអាចម៍សុទ្ធ

 

By Bor Love Cambodia

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.