ឡាគេធឺ ហ៊ុន ម៉ានីមានស្រីកំណាន់

hunmany

សារពីនារីម្នាក់៖ នេះជាស្រីកំណាន់របស់លោក ហ៊ុន ម៉ានី កូនសម្តេច ហ៊ុន សែន ដែលស្រីកំណាន់របស់លោក ហ៊ុន ម៉ានី ត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ស្រី កំណាន់លោក ឡុង ឌីម៉ង។ លោក ហ៊ុន ម៉ានី ក្រៅពីចិញ្ចឹមនាងប្រចាំខែគឺមានទិញសម្ភារៈល្អឲ្យនាងប្រើ ដូចជាទូរស័ព្ទ និងឡានផងដែរ។
……………..
បញ្ជាក់៖ រឿងនេះ នឹងបញ្ជាក់បន្ថែមនៅការផ្សាយរឿងរ៉ាវស្រីកំណាន់របស់ ឡុង ឌីម៉ង់។
សូមផ្ញើជូន អោម យិនទៀង រដ្ឋសភា ឈាង វុន និងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភាវរកម្ម ស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ ព្រោះវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិ។

ដោយ ខ្មែរ សុវណ្ណភូមិ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.