រើសសំរាម ឬ ចោលសំរាម

rubbish

ប្រមូលសំរាម ឬមកបាចសំរាមបង្ហូទឹកក្លិនស្អុយលើដងផ្លូវ? រថយន្តសំរាមជាញឹកញាប់ប្រមូលតែសំរាមគំនរធំៗមុខផ្ទះ អាជីវកម្ម ឯសំរាមស្បោងតូចៗមិនរើសចូលឡាន។ ពេលប្រ មូលម្តងៗសំរាមខ្ទាត់បាចពេញផ្លូវនាំឲ្យស្អុយនិងកខ្វក់ផ្លូវ។ ក្រុមហ៊ុនគួរបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលនិងតឡើងឈ្នួលបន្ថែម ឯសាលាក្រុងគួរត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុន។ ការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃ ត្រឹមត្រូវពីការប្រមូលសំរាម ជាមធ្យោបាយល្អប្រកួតប្រជែង សេវាកម្មនិងអនាម័យបរិស្ថានក្រុង(ក្រុងស្អាត)។ (សូមថ្លែង អំណរបងSavuth Mamដែលចូលរួមកម្មវិធីទានសប្បុរស ដល់មនុស្សចាស់និងក្មេងក្រីក្រ ខ្ញុំនឹងធ្វើនាពេលចូលឆ្នាំ ខាង មុខនេះ $300។ សូមបងជួបនូវពុទ្ធពរបួនប្រការ។) ប្តូរ!

ដោយ Dara Sorn

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.