ដូរមេឃុំបម្រើបក្ស ដាក់មេឃុំបម្រើរាស្រ្ត

បក្ខទាសភូតំ និគមភោជកំ អបនេត្វា រដ្ឋការិភូតំ និគមភោជកំ ឧច្ចិនិតុំ វដ្តតិ ។
ដូរមេឃុំបម្រើបក្ស ដាក់មេឃុំបម្រើរាស្រ្ត ។
ដូរ = ដកចេញ
ដាក់ = រើស

សល្លាបសទ្ទោ ភិន្នោ ហោតិ សំឡេងសន្ទនាបែកធ្លាយ ។
ឯស វសគ្គាហិស្ស សន្តិកា អាគតោ
សំឡេងបែកធ្លាយនោះចេញមកពីអ្នកក្រាញអំណាច ។
វសគ្គាហី ហិ បរជយំ ន បត្ថេតិ បរបភិជ្ជនមេវ បន បត្ថេតិ
ធម្មតា អ្នកក្រាញអំណាចតែងមិនប្រាថ្នា​ជ័យជម្នះរបស់អ្នកដទៃ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រាថ្នាតែការបែកបាក់របស់អ្នកដទៃ ។
តស្មា តំ ការណំ វេទិតព្វំ ។ ហេតុនោះ នរជនគប្បីជ្រាបរឿងនោះ ។

ចត្តាឡីសវស្សានិ កម្ពោជិកា អត្តាធិបតេយ្យវសេ សញ្ជិតា ហោន្តិ
អស់រយៈពេល ៤០ ឆ្នាំ ប្រជាជនខ្មែរជាប់ផុងលង់គំនិតក្នុងអំណាចបុគ្គលនិយម ។
តតោ អត្តានំ វិមោចេតុំ ន សុក្ករោ ហោតិ
ការរំដោះខ្លួនចេញពីអំណាចបុគ្គលនោះមិិនមែនជាការងាយឡើយ ។
តស្មា ទឡ្ហារទ្ធវិរិយំ ភវេយ្យ ។ ហេតុនោះ ទើបត្រូវមាន​សេចក្តីព្យាយាមខ្លាំង ។
តេសំ បន ហត្ថថាមតោ អត្តាធិបតេយ្យវសោ ន មុច្ចតិ ទាំងអំណាចបុគ្គលនោះមិនហួសពីកម្លាំងដៃរបស់ពួកគេទេ ។
សោ ហិ កាលេន បរិហាយិស្សតិ គង់នឹង​វិនាសទៅតាមកាលវេលា ។

loading…

ថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានក្រាញអំណាចអ្វីដែរ
កា បន វសគ្គាហិនោ បវត្តិ?
នត្ថិ ភន្តេ ។ មិនមានទេ ទាន

ឯសា ឋបិតា ហោតិ មញ្ញេ ​ គេកំពុងរៀបប្រឌិតទេដឹង ។ ​
អតីតា ហិ ឥតិកិរា អផលា ហោតិ ព្រោះ ដំណឹងចចាមអារ៉ាមកន្លងមកមិនបានផល ។
វសគ្គាហី បរាជយភយេន បវត្តិប្បដិរូបំ ករោតិ
អ្នកក្រាញអំណាចធ្វើដំណឹងក្លែងក្លាយព្រោះខ្លាចបរាជ័យ ។

កោលាហលេ​ បន ឧប្បន្នេ, វីរជនា និព្វត្តា ។ វីរជនកើតនៅពេលកើតកោលាហល ។

397 total views, 1 views today

Facebook Comments